121. Kesiapsiagaan Hospital Serdang Dalam Pengurusan Bencana by Ismail Mat Tahir Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
122. Development Of An Improved Dengue Surveilance Programme For Sustainable Public Health Via Utilisation Of Gis And Remote Sensing Technologies by Siti Morni Binti Umor Publication: 2009 Date:2009 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
123. The Impacts Of Climatic Change On The Paddy Cultivation In The Integrated Agricultural Development Area In North West Selangor, Malaysia : A Socioeconomic And Farmers Perception Study by Md. Mahmudul Alam Publication: 2010 Date:2010 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
124. Sumber Warisan Geologi Dan Potensi Pembangunannya Secara Lestari Di Lembah Kinta by Ishlahuda Hani Binti Sahak Publication: 2011 Date:2011 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
125. Penilaian Terhadap Perlaksanaan Pembangunan Bandaraya Islam Kes Kajian Kota Bharu Bandaraya Islam by Azhar Bin Abdul Aziz Publication: 2012 Date:2012 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
126. Persepsi Masyarakat Malaysia Terhadap Aspek Etika Tanaman Diubah Suai Genetik : Kajian Kes Si Lembah Klang by Noor Ayuni Binti Ahmad Azlan Publication: Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
127. Peta Topografi Pekan Jeram   Publication: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1984 , Peta, Topografi, Pekan Jeram, Lembah Klang Date:1984 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
128. Peta Topografi Kampung Bukit Kerayung   Publication: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1984 , Peta, Topografi, Kampung Bukit Kerayung, Lembah Klang Date:1984 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
129. Peta Topografi Ladang Tuan Mee   Publication: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1984 , Peta, Topografi, Ladang Tuan Mee, Lembah Klang Date:1984 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
130. Peta Topografi Sungai Buluh   Publication: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1984 , Peta, Topografi, Sungai Buluh, Lembah Klang Date:1984 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
131. Peta Topografi Jinjang   Publication: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1986 , Peta, Topografi, Jinjang, Lembah Klang Date:1986 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
132. Peta Topografi Gombak Setia   Publication: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1984 , Peta, Topografi, Gombak Setia, Lembah Klang Date:1984 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
133. Air Pollution From Vehicular Emission On A Busy Highway Within An Industrial Area by Azliyana binti Azhari Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
134. Faktor Peramal Sikap Masyarakat Di Lembah Klang Terhadap Teknik-teknik Pengawalan Denggi Ke Arah Kelestarian Alam Sekitar by Ahmad Firdhaus bin Arham Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
135. Kemudahteramcaman Pengusaha Pelancongan Kesan Daripada Bencana Gempa Bumi Ranau 2015 by Ak. Mohd Rafiq bin Ak. Matusin Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
136. Penerokaan Perilaku Geopelancongan Di Langkawi Unesco Global Geopark by Hamimah binti Hassan Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
137. Tingkah Laku Penggunaan Racun Makhluk Perosak Secara Selamat Oleh Petani Taman Kekal Pengeluaran Makanan Di Selangor by Roslina Mat Salleh Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
138. Analisis Sosio-ekonomi, Peranan Institusi, Faktor Kemudahterancaman Dan Kelestarian Penghidupan Petani Di Pulau Pinang, Malaysia by Pushpawani Ramaloo Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
139. Penilaian Landskap Persekitaran Kampung Tradisional Melayu Langkawi Ke Arah Pemuliharaan Warisan by Azman A Rahman Publication: Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
140. Tingkah Laku Dan Cabaran Dalam Sektor Perhotelan Ke Arah Kelestarian Pengurusan Sisa Makanan Di Pulau Langkawi by Saraswathy a/p Kasavan Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart

This site is powered by KOHA software.
Installed and configured by Division of Information System and Technology & Journal Management and Binding Division ,Library of Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel : +603 8921 5844 Faks : +603 8925 6067 E-mail : hafiz_az@ukm.my. Build and maintain by PTSL