81. Keciciran Murid Orang Asli Daripada Perspektif Guru dan Masyarakat, Kajian Kes Sekolah Murid Orang Asli Di Jeli Dan Gua Musang Kelantan by Muhammad Nazif Bin Remli Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
82. The Impacts Of Renewable Energy Technology On Rural Energy Poverty, Livelihood And Its Purchase Intention : A Study In Rajshahi Division, Bangladesh by Mohammad Masukujjaman Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
83. Peluang Pengamalan Pendekatan Pengurusan Bersama Di Kawasan Eko-Pelancongan : Kajian Kes Di Royal Belum Forest State Park (RBFSP) Di Gerik, Perak by Zainah Bt Othman Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
84. Bencana Tanah Runtuh Di Malaysia : Kajian Kes Di Bukit Antarabangsa, Selangor Dan Kundasang, Sabah by Lim Choun Sian Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
85. Analysis Of Household Food Waste Management Behaviour In Malaysia by Innocent A. Jereme Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
86. Pembangunan Model Pengurusan Keselamatan Industri Bagi Kluster Industri Halal Di Malaysia Berdasarkan Pendekatan Kooperatif by Azizan Ramli Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
87. Kelestarian Kedap Dalam Pembangunan Modal Insan Masyarakat Orang Asli by Aminuddin Bin Mohamed Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
88. Proses Jaringan Interaksi Di Antara Pihak Berkepentingan Dalam Pengurusan Zon Pinggir Pantai Di Malaysia : Dari Perspektif Perundangan by Juliana Binti Mohamed Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
89. Proses Jaringan Interaksi Diantara Pihak Berkepentingan Dalam Pengurusan Zon Pinggir Pantai Di Malaysia : Dari Perspektif Perundangan by Juliana Binti Mohamed Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
90. Pemilikan Rumah Penyumbang Kepada Pembentukan Kedayahunian Bandar : Kajian Kes Bandar Kajang, Selangor Darul Ehsan by Elia Syarafina Binti Abdul Shakur Publication: Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
91. Impak Inovasi Tenaga Suria terhadap Penghidupan Lestari Penduduk Pulau Mabul, Sabah Malaysia by Rashidah Binti Zainal Alam Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
92. Adaptive Capacity Of The Water Institutions In A Changing Climate - The Case Of Sg. Selangor Basin by Tan Ching Tiong Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
93. Dayahuni Bandar Terancang : Kajian Kes Shah Alam by Noraziah Binti Abdul Aziz Publication: 2013 Date:2013 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
94. An Analysis Of Factors Affecting Willingness-To-Pay And Purchase Of Organic Vegetables And Fruits In Malaysia : Case Study In Selangor And Federal Territory by Siddique Ahmed Publication: 2017 Date:2017 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
95. Literasi Undang-Undang Dalam Dokumen Penguatkuasaan Undang-Undang Alam Sekitar Di Malaysia by Cheryl Stephen A/L Jeganathan Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
96. Governans Keselamatan Dan Kesihatan Perkerjaan Dalam Aspek Kualiti Udara Dalaman by Sytty Mazian Binti Mazlan Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
97. Governans Kelestarian Dalam Pengurusan Ekopelancongan Di Paya Indah Wetlands by Mohamad Fauzi Bin Mohamad Saruman Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
98. Pembangunan Kerangka Kelestarian Kurikulum Untuk Program Kejuruteraan Di Universiti Malaysia by Woo Yoke Ling Publication: 2018 Date:2018 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
99. Pembentukan Kerangka Pengurusan Bersepadu Sungai Bandar Alur ilmu Ke Arah Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Sumber Air by Mohd Hafiyyan Bin Mahmud Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
100. Risk Based Assessment And Management Of Drinking Water In Langat River Basin, Malaysia by Minhaz Farid Ahmed Publication: 2019 Date:2019 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart

This site is powered by KOHA software.
Installed and configured by Division of Information System and Technology & Journal Management and Binding Division ,Library of Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel : +603 8921 5844 Faks : +603 8925 6067 E-mail : hafiz_az@ukm.my. Build and maintain by PTSL