1. Sains Kesihatan Malaysia by Jamaludin Muhamed Publication: Kuala Lumpur UKM 2008 Date:2008 Availability: Copies available: Pusat Sumber FPEND (1), Actions: Add to Cart
2. EFFECTIVE Of The National University Of Malaysia Matriculation Physics Course in Preparing Students For Its First Year Physics Courses. by T.Subahan Mohd Meerah. Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1983 , Penyelia : Luar negara Date:1983 Availability: No items available:
Tags:
Actions: Add to Cart
3. BUMIPUTERA Entreprenurship: A Study Of MARA Loaner In The Malaysian State Of Kelantan. by Mohamed Amir Sharifuddin Hashim. Publication: Fakulti Pendidikan Univerisiti Kebangsaan Malaysia 1984 , Penyelia : - Date:1984 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
4. PUISI Dalam Akhbar Sebagai Bahan Pengajaran Kesusasteraan Melayu. by Abd. Hamid Mukri. Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia , Penyelia : Dr. Abd. Razak Habib. Availability: No items available: Actions: Add to Cart
5. MASALAH Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Terendak, Melaka. by Adb.Ghani Jalil. Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1993 , Penyelia : Abd. Raof Dalip. Date:1993 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
6. PERKAKAS Alatan Istiadat Kerajaan Johor. by Jalil Ahmad Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1994 , Penyelia : Dr. Wong Seng Tong Date:1994 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
7. KEFAHAMAN Mendengar Pelajar-Pelajar Tingkatan Satu Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Wilayah Persekutuan. by Abdul Rashid Ali (Penyelia: Dr. Hj. Mohd Jonit Mohd Johari) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1994 , Penyelia : Dr. Hj. Mohd. Jonit Mohd Johari Date:1994 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
8. PENCAPAIAN Dan Kerisauan Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat Dalam Ujian Esei Dan Ujian Objektif Bagi Mata Pelajaran Sejarah. by Abd. Jalil B. Abd. Ghani (Penyelia: Prof. Madya Dr. Abd. Rashid Johar) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1995 , Penyelia : Prof. Madya Dr. Abd. Rashid Johar. Date:1995 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
9. KEBERKESANAN Penggunaan Tv Pendidikan Dalam Pengajaran -Pembelajaran Bahasa Melayu KBSM : Satu Kajian Kes Di Enam Buah Sekolah Menengah Di Daerah Kerian. by Ab. Rahman B. Ab. Rashid (Penyelia: Tn. Hj. Jaffni H.M Hassan) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1989 , Penyelia : Tn. Hj. Jaffni H.M Hassan. Date:1989 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
10. PERSEPSI Pelajar Tingkatan Empat Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Di Bentong, Pahang. by Abdul Wahid Sulaiman (Penyelia: Dr. Halimah Badioze Zaman) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1993 , Penyelia : Dr. Halimah Badioze Zaman Date:1993 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
11. KESAN Kemampuan Mental Terhadap Prestasi Motor Di Kalangan Guru-Guru Pelatih Maktab Perguruan. by Abidin Basri (Penyelia: Dr. Yusof Ismail) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti kebangsaan Malaysia 1989 , Penyelia : Dr. Yusof Ismail Date:1989 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
12. MATA Pelajaran Pendidikan Islam Elektif Tingkatan IV Dan V Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Suatu Analisis Konseptual Tentang Matlamat Dan Kandungan. by Ahmad Idris (Penyelia: Prof. Dr. Abu Bakar Nordin) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1990 , Penyelia : Prof. Dr. Abu Bakar Nordin) Date:1990 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
13. PERSEPSI Pelajar-Pelajar Terhadap Tingkah Laku Mengajar Dan Persepsi Guru-Guru Dan Pelajar-Pelajar Terhadap Tingkah Laku Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam. by Ahmad Zaidi Johari (Penyelia: Prof. Dr. T.Subahan Mohd Meerah) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1990 , Penyelia: Prof. Dr. T.Subahan Mohd Meerah. Date:1990 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
14. PERSEPSI Pensyarah Fakuliti Pendidikan Dan Ekonomi, Tentang Kepentingan Perkhidmatan Teknologi Pendidikan. by Anuar Sabtu (Penyelia: Hj. Ahmad Jaffni HM Hassan) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1995 , Penyelia : Hj. Ahmad Jaffni HM Hassan. Date:1995 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
15. MENGENAL PASTI Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Aktiviti Ko-Kurikulum Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Gombak. by Azizah Nordin Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1990 Date:1990 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
16. PENGARUH Pendidikan Formal Dan Non-Formal Terhadap Prestasi Usahawan. by Badrul Hisham B. Hj. Alang Osman Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1991 , Penyelia : - Date:1991 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
17. KAJIAN Mengenai Kebolehan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PPS) Dengan Prestasi Akademik Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan 4 : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Jalan Cheras Kuala Lumpur. by Baharudin Othman Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1991 , Penyelia : - Date:1991 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
18. TPERKAITAN Di Antara Motivasi Penglibatan Dan Lokasi Kawalan Di Kalangan Pelajar Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. by Balbir Singh a/l Bahagawan Sing. Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1991 , Penyelia : - Date:1991 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
19. SATU Kajian Perbandingan Mengenai Tiga Kaedah Pengajaran Tauhid Di Maktab Perguruan Islam. by Che Pee @ Che Hanapi Saad Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1983 , Penyelia : - Date:1983 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
20. PERSEPSI Pelatih Pengajian Melayu Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Jawi Di Institut Pengurusan Sultan Idris : Satu Kajian Kes. by Che Seah @ Che Siah Hj. Che Man Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1995 , Penyelia : - Date:1995 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

This site is powered by KOHA software.
Installed and configured by Division of Information System and Technology & Journal Management and Binding Division ,Library of Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel : +603 8921 5844 Faks : +603 8925 6067 E-mail : hafiz_az@ukm.my. Build and maintain by PTSL