1. HUBUNGAN DI ANTARA PERNYATAAN KENDIRI KEPADA KELUARGA DAN KONSEP KENDIRI REMAJA by DR ZURIA MAHMUD Publication: BANGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1998 Date:1998 Availability: Copies available: Pusat Sumber Permata Pintar (1), Actions: Add to Cart
2. Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan Pengalaman Pembelajaran Di UKM by Salleh Amat Publication: Bangi UKM 2010 Date:2010 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
3. THE RELATIONSHIP of assertiveness and hardiness to college adjustmen among international students. by Salleh Amat (Penyelia:-) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 2006 , Penyelia:- Date:2006 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
4. KEMATANGAN Kerjaya, Efikasi Kendiri Kerjaya Dan Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Program Bimbingan Dan Kaunseling Kerjaya. by Mohd Sani Ismail (Penyelia: Prof. Datin Amla Hj. Mohd Salleh & Dr. Salleh Amat) Publication: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2011 , Penyelia: Prof. Madya Dr. Ab. Halim Tamuri, Dr. Rosadah Abdul Majid dan En. Safani Bari. Date:2011 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
5. Mengilham harapan mencipta masa depan : pengalaman pembelajaran di UKM   Publication: Bangi, Selangor : Pusat Pembangunan Akademik, UKM, 2010 . 263 p. : 24 cm Date:2010 Availability: Copies available: Arkib Seni Bina (1), Actions: Add to Cart
6. KESAN modul kembara kerjaya ke atas kebolehan merancang kerjaya, Efikasi kendiri kerjaya dan kemantangan kerjaya pelajar Kolej Komuniti. by Jasmi Abu Talib (Penyelia: Prof. Datin Dr. Amla Hj. Mohd Salleh & Prof. Madya Dr. Salleh Amat) Publication: Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2014 , Penyelia: Prof. Datin Dr. AmlaMohd Salleh & Prof. Madya Dr. Salleh Amat. Date:2014 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
7. KECEKAPAN guru kaunseling sekolah menengah negeri Selangor dalam mengamalkan kaunseling pebagaian budaya. by Kamarul Md Shah (Penyelia: Prof. Madya Dr. Salleh Amat) Publication: Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2014 , Penyelia: Prof. Madya Dr. Salleh Amat. Date:2014 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
8. PERKHIDMATAN bimbingan dan kaunseling kepada pelajar bermasalah pembelajaran di program Pendidikan Khas Intergrasi. by Hanani Harun Rasit (Penyelia; Prof. Madya Dr. Hasnah Toran dan Prof. Madya Dr. Salleh Amat) Publication: Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2014 , Penyelia: Prof. Madya Dr. Hasna Toran dan Prof. Madya Dr. Salleh Amat. Date:2014 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
9. PENGHAYATAN akidah, ketenangan hati dan ketenangan rohani pelajar sekolah menengah kebangsan di Malaysia. by Norsaleha Mohd Salleh (Penyelia: Prof. Dato Dr. Ab. Halim Tamuri dan Prof. Madya Dr. Salleh Amat) Publication: Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2015 , Penyelia: Prof. Dato Dr. Ab. Halim Tamuri dan Prof. Madya Dr. Salleh Amat. Date:2015 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
10. Bimbingan dan Kaunseling Sekolah by Amla Salleh, Zuria Mahmud, Salleh Amat Publication: Malaysia Penerbit UKM 2006 Date:2006 Availability: Copies available: Pusat Sumber Lestari (1), Actions: Add to Cart
11. Bimbingan dan kaunseling sekolah by Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh Amat. Publication: Availability: Copies available: Pusat Sumber KITA (1), Actions: Add to Cart

This site is powered by KOHA software.
Installed and configured by Division of Information System and Technology & Journal Management and Binding Division ,Library of Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel : +603 8921 5844 Faks : +603 8925 6067 E-mail : hafiz_az@ukm.my. Build and maintain by PTSL