1. Bengkel COPPA – Dokumen Sokongan- Dasar PPA by UKM Publication: Bangi UKM 2011 Date:2011 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
2. Garis Panduan dan Kriteria Penubuhan Pusat Kecemerlangan di UKM by UKM Publication: Bangi UKM 2009 Date:2009 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
3. Peraturan & Garis Panduan ( Pelaksanaan Mulai Tahun 2009 ) Aktiviti Penyelidikan dan Inovasi Menggunakan Dana by UKM Publication: Bangi UKM 2009 Date:2009 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
4. Panduan Prasiswazah, Fakulti Farmasi, Sesi Akademik 2009-2010 by Fakulti Farmasi,UKM Publication: Bangi UKM 2009 Date:2009 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
5. Panduan Prasiswazah, Fakulti Farmasi, Sesi Akademik 2009-2011 by Fakulti Farmasi,UKM Publication: Bangi UKM 2009 Date:2009 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
6. uan Prasiswazah, Fakulti Pergigian, Sesi Akademik 2009-2010 by Fakulti Pergigian, UKM Publication: Bangi UKM 2009 Date:2009 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
7. Upacara Konvokesyen ke-40 by UKM Publication: Bangi UKM 2009 Date:2009 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
8. ormat Pemilihan Anugerah Khas Kualiti Khas UKM Tahun 2010 (Penilaian Tahun 2009 by Pusat Perancangan dan Komunikasi Korporat, UKM Publication: Bangi Universiti Kebangsaan Malaysia 2010 Date:2010 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
9. Format Pemilihan Anugerah Khas Kualiti Khas UKM Tahun 2010 (Penilaian Tahun 2009 by Pusat Perancangan dan Komunikasi Korporat, UKM Publication: Bangi Universiti Kebangsaan Malaysia 2010 Date:2010 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
10. Format Pemilihan Anugerah Khas Kualiti Khas UKM Tahun 2010 (Penilaian Tahun 2009 by Pusat Perancangan dan Komunikasi Korporat, UKM Publication: Bangi Universiti Kebangsaan Malaysia 2010 Date:2010 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
11. Panduan Siswazah: Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, Sesi Akademik 2010-2011 by Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, UKM Publication: Bangi Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, UKM 2010 Date:2010 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
12. Panduan Prasiswazah, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Sesi Akademik 2010-2011   Publication: Bangi Fakulti Ekonomi & Perniagaan, UKM 2010 Date:2010 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
13. Pemilihan Anugerah Inovasi 2011 ( Penilaian Tahun 2010 ) by Universiti Kebangsaan Malayisa ( UKM ) Publication: Bangi Universiti Kebangsaan Malayisa ( UKM ) 2011 Date:2011 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
14. Pascasidang Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2007 : melahirkan modal insan yang cemerlang.   Publication: Bangi : UKM, 2008 . 306 p. 26 cm. Date:2008 Availability: Copies available: Arkib Seni Bina (2), Actions: Add to Cart
15. Prosiding Simposium Alam Bina Serantau 2009   Publication: Bangi FKAB, UKM 2009 . 169 p : 30 cm. Date:2009 Availability: Copies available: Arkib Seni Bina (3), Actions: Add to Cart
16. Reseach bulletin engineering & built environment   Publication: UKM : Advanced Engineering Centre, Faculty of Engineering & Built Environment 2013 . 80: , ASB :vol. 06 (2013) 30 cm. Date:2013 Availability: Copies available: Arkib Seni Bina (2), Actions: Add to Cart
17. Jurnal kejuruteraan   Publication: UKM : Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, 2007 . v.; , ASB : jil. 19 (2007), jil. 21 (2009), jil. 22 (2010), jil. 24 (2012), 30 cm. Date:2007 Availability: Copies available: Arkib Seni Bina (1), Actions: Add to Cart
18. Climate Change by Penerbit UKM Publication: UKM UKM 2013 Date:2013 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
19. Managing Changes Proceedings 3rd Bangi World Conference On Environmental Management, Bangi, 5th-6th September,2006   Publication: UKM Centre for Graduate Studies-UKM 2006 Date:2006 Availability: No items available: Actions: Add to Cart
20. Renewable Energy NICHE Towards Zero Emissions and a Carbon Free Future by Penerbit UKM Publication: UKM Penerbit UKM 2013 Date:2013 Availability: No items available: Actions: Add to Cart

This site is powered by KOHA software.
Installed and configured by Division of Information System and Technology & Journal Management and Binding Division ,Library of Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel : +603 8921 5844 Faks : +603 8925 6067 E-mail : hafiz_az@ukm.my. Build and maintain by PTSL